ARKBSISTEMAS

English

Galego

Español

Euskara

Català

EQUIPO +MADERA SISTEMAS SISTEMAS

Presentación sistema sieteymedio

SIETEYMEDIO non é un catálogo de casas prefabricadas senón un sistema construtivo en madeira, modulado e á vez flexible, que nos permite resolver de forma eficiente  tanto estrutura como cerramentos exteriores e a relación entre ambos os dous.

Rúa de San Pedro 94, 2º. 15703 Santiago de Compostela. A Coruña. España // tlf. +34 981 57 50 52 // arquitectos@arrokabe.com // www.arrokabe.com
TAGS

casas modulares

arquitectura modular prefabricada

construción ecolóxica

casa pasiva

arquitectura sostible

construción prefabricada

arquitectura bioclimática

construción en madeira

casa de madeira

eficiencia enerxética