English

 ARKBSISTEMAS

Galego

Español

Euskara

Català

 EQUIP +MADERA SISTEMES SISTEMES

Presentació sistema sieteymedio

SIETEYMEDIO no és un catàleg de cases prefabricades sinó un sistema constructiu en fusta, modulat i alhora flexible, que ens permet resoldre de forma eficient tant estructura com tancaments exteriors i la relació entre tots dos".

Rúa de San Pedro 94, 2º. 15703 Santiago de Compostela. A Coruña. España // tlf. +34 981 57 50 52 // arquitectos@arrokabe.com // www.arrokabe.com
TAGS

cases modulars

arquitectura modular prefabricada

construcció ecològica

casa passiva

arquitectura sostenible

construcció prefabricada

arquitectura bioclimàtica

construcció en fusta

casa de fusta

eficiència energètica