ARKBSISTEMAS
Montaxe En madeira Flexible Eficiente Versátil Garantido Contacto

Sistema

Sieteymedio

Presentamos un sistema construtivo en madeira, modulado e á vez flexible, que permite resolver de forma eficiente tanto estrutura como cerramentos exteriores e a relación entre ambos os dous.

 

A prefabricación de boa parte dos compoñentes do sieteymedio deixa para a obra unicamente labores de montaxe, o que permite mellorar sustancialmente os prazos de execución. O sistema admite a singularización e personalización dos acabados, de tal forma que o aspecto final e o prezo da obra se axustarán ás necesidades do cliente.

Aínda que a súa configuración e dimensións se estudaron para asegurar a súa eficacia en vivendas unifamiliares, as súas dimensións fano idóneo en diferentes usos que ademáis poderían ser doadamente variados ao longo da vida útil da construción.

 

Para o desenvolvemento do proxecto nas súas distintas fases (ensaio, prototipo, fabricación, garantías) contamos coa colaboración de distintos organismos e axentes ligados á universidade, a empresa e a administración pública.

 

Rúa de San Pedro 94, 2º. 15703 Santiago de Compostela. A Coruña. España // tlf. +34 981 57 50 52 // arquitectos@arrokabe.com // www.arrokabe.com
TAGS

arquitectura modular prefabricada

construción ecolóxica

casa pasiva

arquitectura sostible

casa de madeira

 

construción prefabricada

arquitectura bioclimática

casa ecolóxica

premontaxe en taller

eco friendly