ARKBSISTEMAS

 

Muntatge En fusta Flexible Eficient Versàtil Garantit Contacte

Sistema

sieteymedio

Encara que la seva configuració i dimensions han estat estudiades per a assegurar la seva eficàcia en vivendes unifamiliars, les seves dimensions el fan idoni per a diferents usos que, a més a més, podrien ser fàcilment modificats al llarg de la vida útil de la construcció. Per al desenvolupament del projecte en les diferents fases (assaig, prototip, fabricació, garanties) comptem amb la col•laboració de diferents organismes i agents lligats a la universitat, l’empresa i l’administració pública.

 

Presentem un sistema constructiu amb fusta, modulat i al mateix temps flexible, que permet resoldre de forma eficient tant estructura com tancaments exteriors i la relació entre tots dos.

 

La prefabricació de gran part dels components del sieteymedio deixa per a l’obra únicament les tasques de muntatge, el que permet millorar substancialment els terminis d’execució. El sistema admet la singularització i personalització dels acabats, de manera que l’aspecte final i el preu de l’obra s’ajustaran a les necessitats del client.

 

Rúa de San Pedro 94, 2º. 15703 Santiago de Compostela. A Coruña. España // tlf. +34 981 57 50 52 // arquitectos@arrokabe.com // www.arrokabe.com
TAGS

arquitectura modular prefabricada

construcció ecològica

casa passiva

arquitectura sostenible

casa de fusta

 

construcció prefabricada

arquitectura bioclimàtica

casa ecològica

premuntatge en taller

eco friendly