ARKBSISTEMAS

English

Galego

Español

Euskara

Català

SISTEMAS +MADERA EQUIPO EQUIPO

ARROKABE ARQUITECTOS é o estudo de arquitectura que lidera Arkbsistemas. Formula e desenvolve os sistemas e coordina aos diferentes axentes que participan neles. Está formado por técnicos con máis de vinte anos de experiencia continuada de construción en madeira, tanto en rehabilitación como en obra nova. Ésta completouse e enriqueceuse ao longo deste tempo cunha formación continua e coa incorporación de novos socios e colaboradores.

www.arrokabe.com

Para o desenvolvemento e comercialización do primeiro sistema presentado, o sieteymedio, o equipo está formado por:

 

 

PEMADE (plataforma de enxeñaría da madeira estrutural) é a plataforma encargada de executar os ensaios de resistencia e deformación dos elementos estruturais baixo o estrito cumprimento das normas UNE correspondentes. É un centro tecnolóxico da USC (Universidade de Santiago de Compostela) referencia no ámbito da madeira estrutural. Os seus equipos e instalacións admiten estruturas de ata dez metros de lonxitude, o que permitiu ensaiar os modelos a escala real axustando ao máximo a precisión dos resultados obtidos.

 

 

 

 

 

 

Rúa de San Pedro 94, 2º. 15703 Santiago de Compostela. A Coruña. España // tlf. +34 981 57 50 52 // arquitectos@arrokabe.com // www.arrokabe.com
TAGS

casas modulares

arquitectura modular prefabricada

construción ecolóxica

casa pasiva

arquitectura sostible

construción prefabricada

arquitectura bioclimática

construción en madeira

casa de madeira

eficiencia enerxética