ARKBSISTEMAS

English

Galego

Español

Euskara

Català

EQUIPO SISTEMAS +MADERA

Arkbsistemas nace como unha aposta de futuro dun grupo de profesionais do sector da edificación convencidos de que nos vindeiros anos estamos obrigados, como sociedade, a construir de forma máis intelixente e eficiente, a contruir máis e mellor en madeira.

 

O primeiro produto desenvolvido é sieteymedio, un sistema construtivo baseado nunha montaxe en madeira, flexible, eficiente, versátil e garantido.

Rúa de San Pedro 94, 2º. 15703 Santiago de Compostela. A Coruña. España // tlf. +34 981 57 50 52 // arquitectos@arrokabe.com // www.arrokabe.com
TAGS

casas modulares

arquitectura modular prefabricada

construción ecolóxica

casa pasiva

arquitectura sostible

construción prefabricada

arquitectura bioclimática

construción en madeira

casa de madeira

eficiencia enerxética