EQUIP SISTEMES +MADERA
Arkbsistemas naix com una aposta de futur d’un grup de professionals del sector de l’edificació convençuts que en els propers anys estem obligats, com a societat, a construïr més intel•ligent i eficient, a construir més i millor en fusta.

El primer producte desenvolupat és  sieteymedio, un sistema constructiu basat en un muntatge amb fusta, flexible, eficient, versàtil i garantitzat.

Rúa de San Pedro 94, 2º. 15703 Santiago de Compostela. A Coruña. España // tlf. +34 981 57 50 52 // arquitectos@arrokabe.com // www.arrokabe.com
TAGS

cases modulars

arquitectura modular prefabricada

construcció ecològica

casa passiva

arquitectura sostenible

construcció prefabricada

arquitectura bioclimàtica

construcció en fusta

casa de fusta

eficiència energètica