ARKBSISTEMAS
Garantido Montaxe En madeira Flexible Eficiente Versátil Contacto Garantido

Garantías e

mantemento

Sieteymedio parte dunha inquietude profesional por ofertar unha construción de calidade en madeira, a un custo axustado e executada nun prazo de tempo moi reducido. Para iso poñemos un especial acento en todo o proceso de deseño e elaboración da documentación técnica e no control das diferentes fases da execución. Para cada caso específico exploraremos as posibilidades do sistema estudando a ubicación e o programa, co que ofertaremos unha solución personalizada e integral, adaptada á normativa específica e cun prezo final pechado.

O deseño construtivo xunto coa combinación dunha adecuada selección e tratamento da madeira, minimizan as necesidades de mantemento do material que, en todo caso, preveremos de forma particularizada reflexándoas nunha documentación específica.

 

 

 

 

Rúa de San Pedro 94, 2º. 15703 Santiago de Compostela. A Coruña. España // tlf. +34 981 57 50 52 // arquitectos@arrokabe.com // www.arrokabe.com
TAGS

baixo mantemento

construción ecolóxica

garantía de construción

baixo custo

 

arquitectura construción madeira

bo deseño construtivo